Namn
Hemsida
Telnr
E-post
Adress
Kompetensområde
Fenja Svensson http://www.holomorkokyrka.se 08-554 309 87 fenja.svensson@svenskakyrkan.se  Hölö/Mörkö Komminister
Åsa Lindgren http://www.holomorkokyrka.se 08-554 309 81 asa.s.lindgren@svenskakyrkan.se Hölö/Mörkö Kyrkoherde