Sleshagsbergets naturreservat

Långt före vår tid byggde invånarna på Mörkö en borg uppe på Slessberget. Kånkade upp sten på sten, halkade på de mossklädda stenblocken och rundade de värsta kuperingarna och bergryggarna. Där uppe hade de bra utsikt ut över havet, över sydvästra Mörkö och Kålsöfjärden och kunde upptäcka annalkande fiender i tid.

En klättring till fornborgen är än idag värd besväret.

Här har naturen fått sköta sig själv. Den döda veden som lämnats kvar på marken är bra för många insekter, för mossor och svampar. Stora ormbunkar trivs i skuggan mellan bergryggarna. De grova asparna och de döda granarna tycker både skogsmesarna och hackspettarna om. I deras bon slår sig också andra så kallade hålhäckare som ugglor, skogsduvor och starar ner.

Ofta syns korpar leka i vindarna runt bergens toppar och man kan höra deras vildmarkskraxande.

I jorden nedanför berget finns både räv- och grävling- gryt.

Vägbeskrivning: 1,5 km efter Mörköbron svänger du höger mot Oaxen. Efter 600 m vid Idala café och Mötesplats svänger du höger mot Löten. Efter ca 3,3 km parkering och reservatsinformation på vänster sida.

En stig leder besökaren in i området och vägvisning finns till fornborg och utsiktsplats.

Snart kommer det också en karta här!