Runstenen vid Mörkö kyrka

Knappt 100 meter från Mörkö kyrka där vägen går in mot Fridal står en  runsten. Runstenen påträffades 1901 på Håga äng, där en väg fordom gått fram. Den låg upp och ner så bonden tog den för en vanlig sten och sprängde sönder den för att få bort den. Sen har den lappats ihop men spåren syns tydligt.

Texten på runstenen lyder: Froste lät göra bron och resa stenen efter Orma, sin gode fader. Ordet bro har här den i vårt forna språk vanliga innebörden vägbank över sankmark.