Oaxen Natura 2000

På norra ön finns en örtrik kalktallskog. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol blommar samtidigt som orkidén Adam & Eva. Blå rosettjungfrulin gör sällskap med blodnäva. Som kontrast spirar den diskreta orkidén grönvit nattviol vars svaga doft ger sig till känna i skymningen långt innan ögat fångat den. Vild oregano doftar starkast i full sol liksom malört, harmynta och gräslök. Färgprakten liknar ett impressionistiskt måleri.

Det finns två lämpliga ”ingångar” till Natura 2000 området på norra Oaxen. Ta till vänster efter färjan. Efter några meter hittar du den första skylten som visar en skiss med stigar. Alternativt går du ett par hundra meter längs bilvägen genom biltunneln. När du passerat Kroksbrottet med vattentäkten ser du den andra skylten. Följ stigarna som är märkta med slitsar vid vägval. Det är naturstigar som på vissa partier kan vara svåra att gå.

Naturen på Oaxen är präglad av kalkgrunden som skapat en mycket unik flora. Läs gärna mera på dessa länkar:

Kalkö med säregen flora (Naturskyddsföreningen)

Oaxens bevarandeplan pdf

Oaxenfärjan

 • Märkning

  Vägskylt ”Natura 2000”

 • Tid

  2 timmar, men förläng gärna utflykten med fikapaus. Utsikten längst ut mot norr över Himmerfjärden är magnifik. Vid södra delen strax ovanför vattentäkten bjuds också på fin utsikt och där finns bänkar och bord.

 • Terräng

  Tidvis svår på branta naturstigar.

 • Sträckning

  Norra Oaxens naturområde