Mörkö kyrka

Mörkö kyrka ligger ovanligt nog nerkrupen och skyddad mellan två berg. Det är sällan man ser en kyrka ligga så dold som denna. Det var en gammal försvarskyrka och valet av plats berodde på att man inte ville att fiender som kom seglande på farleden in mot Mälaren skulle upptäcka den. Kyrkan har anor från 1100-talet och byggdes ut under 1300- och 1400-talen. Fru Ebba Grip bekostade en ombyggnad av kyrkan 1660, då hon ärvde slottet Hörningsholm. Vackra predikstolen skänktes av Ebba Grip 1663. Bondeska gravkoret i den runda utbyggnaden är för ätten Bonde. Dopfunten är från 1200-talet. På berghällen väster om kyrkogården reser sig kyrkans klockstapel, byggd 1747. Kyrkan fick sin nuvarande karaktär på 1780-talet och 1841.

Knappt 100 meter från Mörkö kyrka där vägen går in mot Fridal står en  runsten.