Hölö Mörkö hembygdsförening

Hembygdsgården finns sedan 2017 i Österby, Hölö.

Hembygdsföreningen vårdar och synliggör hembygdens kultur och miljö och arbetar för kunskap om, och känslan för, hembygdens kultur- och naturarv som förs vidare till kommande generationer. Hembygdsföreningen arbetar för att kultur-och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla. Här hålls studiecirklar, öppna hus och utställningar. Hembygdsföreningen ger också ut litteratur.