Färjan till Oaxen

Till Oaxen kommer du med en linfärja, som sköts av Oaxens samfällighetsförening. Färjan går alla dagar: Oaxenfärjan.