Båt till Oaxen

På Oaxens östra sida finns två allmänna bryggor (Kalkbryggan och Direktörsbryggan)  för ett stopp på väg till eller från Mälaren.

Även vid färjeläget på västra sidan finns gästplatser i anslutning till färjans passagerarbåt.

Sjökort B 6181 / Latitud N 58 58´, 3; Longitud O 17 43´, 2.