Här är du välkommen in med din kompetens om du vistas i bygden halv eller heltid