Välkommen in på den här sidan du  som är elektriker och finns här I bygden hel eller deltid