Kontaktpersoner

Mats Pertoft

Mats Pertoft

Ordförande

Styrelse, Ordförande
Ekonomiska föreningen " Ett blomstrande Mörkö"

Carl Bonde

Carl Bonde

Vice Ordförande

Styrelse, vice Ordförande
Ekonomiska föreningen " Ett blomstrande Mörkö"

Sonia Wegler

Sonia Wegler

Kassör

Styrelse
Ekonomiska föreningen " Ett blomstrande Mörkö"
Ekonomi
Kontakt: Gåvor, donationer, medlemskap

Meil Lien Stark

Meil Lien Stark

Bokhållare Ekonomi

Webbgruppen

Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

- Ide’
- Inredning
- Praktiska, tekniska och estetiska lösningar m m

Waltraut Neuschutz

Waltraut Neuschutz

Webbgruppen

Erik Karlberg

Erik Karlberg

- Ide’
- Mentor för Webbgruppen
- IT lösningar

Elisabeth Karlsson

Elisabeth Karlsson

Oaxen
Webbgruppen
Guide
Portabla rummet/infodesk

Marie Örnesved

Marie Örnesved

Organisation, affärsmodell

Skicka mail till oss

Har du synpunkter eller bidrag till sidan?

Den här siten är i första hand sammanställd av material redan publicerat på nätet. Om du vill bidra med material eller saknar något här så är du varmt välkommen att kontakta oss!