FLORENCE ROBINSSON BONDE – den snillrika affärskvinnan, den ömma och kloka mormodern

Efter mannens död, ensamstående kvinna som med många händers hjälp bygger upp och leder ett framgångsrikt företag på 1800 – talets Oaxen. Ett företag som lägger grunden för människors historia, miljöns uttryck och en ö´s framtid. Vem var hon och hur räckte hon till?

Elisabeth Karlsson väver tillsammans med oss berättelsen.

KAFFEREP 13 augusti I Cafet på Gillet Oaxen kl 14.00 anmälan: ingen anmälan, drop in (Max 15 st) Frågor: madeleine@morkobygden.se. Begränsat antal platser

(Cafe’t och utställningen är öppet kl 13-16 parallellt med aktiviteten)

DINE´  Onsdag kväll 4 oktober. Trerätters i ” det dukade bordet” på Helleby Bod. Anmälan: kontakt@hellebybod.se.  Begränsat antal platser (8st)

Fler aktiviteter är under planering. Vi återkommer här med dessa.

”Fru Florence bjuder in” är ett projekt inom EBM där Hölö, Oaxen och Mörkö samskapar  i olika uttryck inom ett gemensamt tema. Aktiviteten startar upp som en tribut till kvinnan och till Florence Bonde som fyller 200 år i år. Välkommen in i en sagolik verklighet.

Värdinnor är: Elisabeth Karlsson och Madeleine Söderström

HISTORIK

”Den snillrika qvinnan, den ömma och kloka mormodern”-  Barnbarnens medalj efter Florence Bonde (1817 – 1900) är träffande. Florence föddes i Florens i en irländsk familj men växte upp i Paris. När hon var 12 år blev hon vittne till våldsamma strider under julirevolutionen 1830. Vid 31 år upplevde hon februarirevolutionen 1848 som var våldsammare. Likt en krigskorrespondent rapporterade hon om händelserna i ett 60-tal brev till vänner i London. Senar samma år mötte hon Knut Bonde, 33 år. Kärlek uppstod och de gifte sig den 10 januari 1849 i Paris men bosatte sig i Stockholm.

Florence födde tre barn som alla dog före henne. 1871 blev hon änka och dödsboet efter Knut sattes i konkurs. Men firman Karta & Oaxens Kalkbruk – som Knut startat 1868 – kunde leva vidare.

Florence utvecklade den blygsamma rörelsen: köpte konkurrenter, en murbruksfabrik, kalk- och sandfyndigheter; anlade ett båtvarv, köpte bogserbåtar och pråmar. Firman saluförde kalk, kalksten och murbruk. Florence lämnade ett stort arv till sina nio barnbarn och ett lönsamt kalkbruk.

 

Fotot är det enda kända. Det användes som underlag för den medalj som barnbarnen beställde 1903 med inskriptionen: ” Gärd sv barnbarnens kärlek och tacksamhet. Till den snillrika quinnan, den ömma och kloka mormodern”.