Initiativet ”Ett Blomstrande Mörkö”

Tillsammans stödjer vi initiativ, aktiviteter och samarbeten FÖR en välmående och hållbar utveckling FÖR människor, miljöer och näringsliv i Mörköbygden           (Öarna Oaxen, Eriksö, Mörkö och Hölökusten)

Livet på landet är ofta härligt enkelt. Här finns en underbar natur och ett lugn som fyller på och berikar. Här finns också människor som är vana att hitta kluriga lösningar på mycket.  Unika lösningar som passar in i livet på en ö eller ute på landsbygden.

Kreativitet och teknisk utveckling gör att det som tidigare var omöjligt att få till nu plötsligt går att genomföra. Historiska bra lösningar tillsammans med det bästa av den moderna tekniken möjliggör för att nya hållbara tjänster, produkter  och sociala/ekonomiska strukturer kan skapas som bättre stödjer ett modernt liv på landet. Ansvaret för en enkel och glädjefylld framtid ligger hos var och en och hos alla tillsammans.

Initiativet ”Ett Blomstrande Mörkö” (EBM) startade 2014 och under 2015 öppnade vi tillsammans upp en ekonomisk förening. Initiativet vill föra fram och föra samman det som kan verka för en god och hållbar utveckling för våra öar och vår hembygdDen ekonomiska föreningen  verkar som en plattform för olika initiativ, aktiviteter och projekt. För vissa utvecklingsbehov finns redan sedan tidigare fungerade organisation och kanal för. Många frågor klarar varje enskilt hushåll, organisation eller ö av själva. Andra kan man behöva samlas kring för att få till breda långsiktigt hållbara lösningar.

Ek föreningen ’Ett Blomstrande Mörkö’ är en plattform, språngbräda och möjlighet för detta. Aktiviteter och projekt inom initiativet kan startas av enskilda individer eller organisationer. Välkommen att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du under fliken: http://www.morkobygden.se/kontakt/

MED ENSKILDA OCH GEMENSAMMA KRAFTER KAN VI SKAPA MYCKET

——————————————————-

Just nu pågår dessa projekt:

  • Informationsplattform
    • Webb/Hemsida
    • Nyhetsbrev
    • Portabla rummet (infodesk)
  • Bredbandsutbyggnad på Öarna
  • ”Salong Mörköbygden”

Sitter du nöjd eller vill du också vara med och skapa din framtid?

Välkommen att aktivera dig för det du tror är bra för en god framtid på landsbygden och öarna här ute i vattnet.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

MAN KAN STÖDJA INITIATIVET PÅ OLIKA SÄTT

Du är välkommen med din ide eller insats till den ekonomiska föreningen.  Det kan t ex vara genom att du har en ide som du vill jobba vidare med själv eller tillsammans med andra. Du kan också kliva in och stödja något av initiativen som pågår med din kunskap eller ditt engagemang. Det är också så att vi vill stimulera till en gåvoekonomi så är det så att du känner att du vill bidra så är du hjärtligt välkommen. Du kanske kan bokföring, text eller web och vill göra det? Eller stödja med din egen kunskap, ditt engagemang och trevliga person.  Eller så kanske du vill driva något eget projekt och ge av din tid och engagemang till det? Föreningen står som en plattform för utveckling och skapande tillsammans!

Du kan även stödja genom att investera ekonomiska medel till det arbete eller något specifikt projekt som pågår. Det är valfritt belopp som du kan ge (dock minst 100 kr för privat personer och föreningar och minst 1000 kronor för företag). Det är en engångsavgift och du blir också genom det om du vill medlem i den ekonomiska föreningen. I dagsläget har vi inte något årlig avgift. Det innebär att du inte behöver tänka på årsavgifter för kommande år. Du kan även utan medlemskap donera medel med valfritt belopp till föreningen och genom det stödja initiativet.

Här hittar du anmälan för ek investering/”medlem”! 

Utdrag från stadgarna:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att möjliggöra utveckling av närservice, hälsa och gemenskap som gör bygden attraktiv att verka och bo i. Medlemmen deltar i verksamheten genom projekt och insatser som initieras av medlemmen själv inom ramen för föreningen, eller som resurs i aktiviteter som initierats av andra inom föreningen.

Här hittar du föreningens stadgar: Stadgar

Föreningen startade 20150601. Styrelse är: Mats Pertoft, Carl Bonde, Sonia Wegler och MeiLien Stark. Du når föreningen på e-post styrelsen@morkobygden.se. Kontakt uppgifter finns även på hemsidan under fliken: http://www.morkobygden.se/kontakt/

Privatpersoner, företag och föreningar kan investera i initiativet eller bli medlem. Insatsen väljer du själv nivån på (lägsta nivå är 100 kr för privata och föreningar samt 1000 kronor för företag). Skicka din anmälan via formuläret till höger. Du kan även donera medel med valfritt belopp till föreningen och genom det stödja initiativet.

Vid frågor: Maila till: styrelsen@morkobygden.se

Betalningen sätter du in på Ekobanken kontonr : 9700 129-858-3

Jag vill gärna bli medlem i föreningen: