Mörköbygdens Bredbandsgrupp som bildades den 30 augusti 2016 jobbar vidare och återkommer med information här.

_____________________________________________

Mörkö – Eriksö – Oaxen

SENASTE NYTT

  • Informationsmöte om Bredband för öarna den 9 december 2018 i Mörkö Bygdegård

Bordsjö skogar/Hörningsholm har bildat ett bredbandsbolag, Mörkö optisktfiber AB (559165–2085), som ska äga bredbandsnätet på Mörkö, Eriksö och Oaxen.

Mörkö optisktfiber AB har beviljats statligt stöd av länsstyrelsen för projektet Bredband på Mörkö, Eriksö och Oaxen med upp till 60% av kostnaden, dock högst 13 miljoner kronor. Mörkö optisktfiber AB samarbetar i detta projekt med Skanova, som är ett helägt dotterbolag till Telia Company.

Enligt tidigare information, som publicerades av Telia/Skanova den 17 januari 2018, upphör fast telefoni i delar av Södertälje kommun den 3 juni 2019 när telestationerna Bobacken på södra Mörkö, Hörningsholm samt Tullgarn stängs. Utbyggnaden av bredbandsnätet på Mörkö sker successivt med början på norra Mörkö mars 2019 och beräknas vara helt genomförd 1 juli 2020.

Bredbandsnätet blir ett öppet nät, det vill säga varje anslutet hushåll väljer själv vilken operatör man vill ha. Du som ansluter dig till bredbandsnätet betalar ingen årlig serviceavgift till Mörkö optisktfiber AB utan endast abonnemangsavgiften till din bredbandsoperatör. Nätkapaciteten avgörs helt och hållet av vilket abonnemang du väljer.

Kontrakt med detaljer om erbjudandet om anslutning skickas till fastighetsägarna under februari – mars 2019.

Kostnad för anslutning till bredbandsnätet för den enskilde fastighetsägaren blir max 17 500 kronor inklusive moms. I avgiften ingår installation fram till en dosa inne i huset. Den enskilde fastighetsägaren betalar dragningar inne i huset samt kostnaden för återställningen av marken efter grävningarna på den egna tomten. Eventuellt kommer ett fast pris för återställningen att tas fram.

Vid anslutning av flerfamiljsfastigheter/hyresbostäder som t ex vid Grönbrink, Eneboda, Söräng och på Oaxen kommer varje lägenhet att få egen anslutning.

Bordsjö skogar/Hörningsholm planerar att ansluta alla sina fastigheter och arrendatorer till bredbandsnätet. Kostnaden kommer att fördelas på längre tid och ingå i arrendeavgiften. Hörningsholm kommer att efterskänka anslutningsavgiften för Mörkö bygdegård och Mörkö kyrka.

Mörkö optisktfiber AB lägger kabel fram till Oaxenfärjans färjeläge på Mörkö vid Björnhagen. Skanova ansvarar därefter för att dra kabel under vattnet till Oaxen och för anslutningarna på Oaxen. Nätet på Oaxen kommer att ägas av Mörkö optisktfiber AB.

Upphandlingen om vilket bolag som ska gräva och installera bredbandsnätet beräknas vara klar i slutet av januari 2019.

Telia – Framtidens nät

Skanova – Nätförändringar

Vi informerar på denna sida när ny information finns.

Du kan teckna dig för Mörköbygdens nyhetsbrev på förstasidan http://www.morkobygden.se/ och kontinuerligt få information om bredband och annat som sker på öarna.

 

——————————————————————-

TIDIGARE INFORMATION

  • Informationsmöte om Bredband för öarna 19 november 2017 på Mörkö Bygdegård. Avtal är nu skrivet med Bordsjö Skogar AB och Svenska Stadsnät. Se länk för intresseanmälan nedan.
  • Arbetsgruppen för öarna Mörkö och Eriksö har som mål att under sommaren 2017 vara klara med ett förslag. Representanter i Bredbandsgruppen från alla tre öar deltog i samordningsmötet den 18 juni 2017 (se nedan).
  • Planen är att under sensommaren 2017 skicka brev till alla hushåll med information och intresseanmälan för att ansluta sitt hushåll/företag till Bredband.
  • Informationsmöte på Mörkö Bygdegård 18 juni 2017. Ett öppet system planeras och prisbilden ser lovande ut då det tycks vara många som är intresserade av den gemensamma lösningen. Många hushåll = lågt pris.
  • Kostnaden för ansluten blir solidarisk över alla öar enligt beslut på stormötet 30/8 2016. Det har inte någon betydelse om var på öarna du bor.
  • Informationsmöte om Bredband Oaxen 15 juni 2017. Deltagarna vid mötet bestämde att även Oaxen väljer fiber. Representant från Oaxen samfällighetsförening deltog även i mötet 18 juni (se ovan) för Mörkö/Eriksö.
  • Om du vill fundera och ansluta senare är det också möjligt, men då måste du själv bekosta grävning/dragning sista biten fram till fastigheten och anslutningen inne i huset. Det ger ett kraftigt högre pris.