Mörköbygdens Bredbandsgrupp som bildades 30/8 2016 jobbar vidare och återkommer med information här.

_____________________________________________

Mörkö – Eriksö – Oaxen

  • Informationsmöte om Bredband för öarna 19 november 2017 på Mörkö Bygdegård. Avtal är nu skrivet med Bordsjö Skogar AB och Svenska Stadsnät. Se länk för intresseanmälan nedan.
  • Arbetsgruppen för öarna Mörkö och Eriksö har som mål att under sommaren 2017 vara klara med ett förslag. Oaxen är välkommen att ansluta sig om även de bestämmer sig för fiber. Representanter i Bredbandsgruppen från alla tre öar deltog i samordningsmötet den 18 juni 2017 (se nedan).
  • Planen är att under sensommaren 2017 skicka brev till alla hushåll med information och intresseanmälan för att ansluta sitt hushåll/företag till Bredband.
  • Informationsmöte på Mörkö Bygdegård 18 juni 2017. Ett öppet system planeras och prisbilden ser lovande ut då det tycks vara många som är intresserade av den gemensamma lösningen. Många hushåll = lågt pris.
  • Kostnaden för ansluten blir solidarisk över alla öar enligt beslut på stormötet 30/8 2016. Det har inte någon betydelse om var på öarna du bor.
  • Informationsmöte om Bredband Oaxen 15 juni 2017. Deltagarna vid mötet bestämde att även Oaxen väljer fiber. Kontaktperson för Oaxen är Ioannis Papadopoulos. Representant från Oaxen samfällighetsförening deltog även i mötet 18 juni (se ovan) för Mörkö/Eriksö.
  • Om du vill fundera och ansluta senare är det också möjligt, men då måste du själv bekosta grävning/dragning sista biten fram till fastigheten och anslutningen inne i huset. Det ger ett kraftigt högre pris.

 

INTRESSEANMÄLAN

Brev med förfrågan om intresse har skickats till samtliga fastighetsägare enligt adress hos lantmäteriet. Intresseanmälan är inte bindande men viktig att den görs. Välj ett av följande sätt:

  1. Direkt på hemsidan för Svenska Stadsnät Intresseanmälan/Mörkö
  2. eller skicka mejl med ditt namn och adress till info@c-sam.s
  3. eller ring Svenska Stadsnät 08-550 387 31

 

VI FORTSÄTTER ATT INFORMERA PÅ DENNA SIDA NÄR NY INFO KOMMER FRAM OM BREDBANDSUTBYGGNADEN.

Du kan teckna dig för Mörköbygdens nyhetsbrev  på förstasidan http://www.morkobygden.se/ och då får du information kontinuerligt om bredband och annat som sker på öarna.

Har du frågor kring bredbandsutbyggnaden på öarna så når du representanter i bredbandsgruppen Mörköbygden på mejl:

Mörkö/Eriksö: bredbandmorko@gmail.com

Oaxen: Ioannis Papadopoulos  ip@vindsintressenterna.se