Hemvändardag – Kyrkkaffe, visning av textilier, tornuppstigning mm