Hemvändardag i Hölö k:a

Kyrkans Hemvändardag börjar med gudstjänst kl 11. Därefter kyrkkaffe, visning av kyrkans dyrgripar : silvret och textilier, uppstigning i tornet samt utställning i vapenhuset av hembygdsföreningens arkeologiska föremål (uppgrävda runt St.Lucias kyrkoruin).